'Als je snel wilt gaan, ga alleen.
Als je ver wilt gaan, ga dan samen.'

Optimale samenwerking binnen een bedrijf, gezin of in welke relatie dan ook levert een geweldig resultaat op.

Door je eigen en elkaars verwachtingen en behoeften helder te hebben, uit te spreken en af te stemmen, leg je een duidelijke basis voor samenwerking. Het geeft je de mogelijkheid om verwachtingen waar te maken of te overtreffen en behoeften te vervullen. Zo bouw je vertrouwen op: in jezelf en in de ander.

Verwachtingen komen voort uit behoeften. Aandacht voor en invulling van elkaars behoeften verhoogt de kans op een toenemende productiviteit. Samen werken we aan het herkennen en erkennen van jouw behoeften en die van ‘de ander’. Met het hulpmiddel WAIT ( What Am I Thinking / Why Am I Talking / What Am I Telling myself) leer je vervolgens om effectief te overleggen.

Mede op basis van deze uitgangspunten ontstaat evenwicht binnen relaties en teams en raken mensen echt betrokken en verbonden, waardoor ze duurzaam inzetbaar blijven.
Het ziekteverzuim binnen een organisatie zou bijvoorbeeld kunnen dalen.
Samen met jou werken we dit uit om het in jouw omgeving toe te kunnen passen.