Op een verbindende manier communiceren

Alles wat mensen doen of niet doen, kan gezien worden als communicatie. We halen altijd bewust of onbewust een boodschap uit het gedrag van de ander. Mensen reageren eerder op de energie die iemand uitstraalt, dan op de woorden die iemand gebruikt.

Het is een grote kunst om dat wat belangrijk voor ons is, zó op een ander over te brengen dat hij of zij er ook iets mee kan. Wanneer iets dat belangrijk voor ons is in het geding komt, levert dat stress op. Deze stress is een reactie van het autonome zenuwstelsel, bedoeld om ons tot actie aan te zetten, te vechten of te vluchten. In onze samenleving is dat niet-geaccepteerd gedrag en hierdoor zal stress vaak bevriezing veroorzaken.

Door op een verbindende manier te communiceren, kan de energie van de stress constructief gebruikt worden. Assertiviteit levert je pas echt iets op als de ander kan horen wat belangrijk voor je is en er vervolgens iets mee kan doen.